Strona główna T-Mobile Usługi BankoweRzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,36%, został‚a wyliczona przy następuj±…cych zał‚ożeniach: cał‚kowita kwota kredytu 5 500,00 zł‚, cał‚kowita kwota do zapł‚aty 6091,25 zł‚, oprocentowanie zmienne 9,75% w skali roku, cał‚kowity koszt kredytu 591,25 zł‚ (w tym: opł‚ata za przyznanie limitu 55,00 zł‚, odsetki 536,25 zł‚, opł‚ata za prowadzenie konta Freemium 0 zł‚) okres kredytowania 12 miesi±…ce. Przez cał‚y okres kredytowania limit jest w peł‚ni wykorzystany, spł‚ata odsetek – miesięcznie w wysoko¶ci 44,69 zł‚, spł‚ata kapitał‚u jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysoko¶ci – 5 500,00 zł‚. Bank uzależnia przyznanie limitu w rachunku od oceny zdolno¶ci kredytowej Klienta. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 14.06.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,43%, został‚a wyliczona przy następuj±…cych zał‚ożeniach: cał‚kowita kwota kredytu 5 500,00 zł‚, cał‚kowita kwota do zapł‚aty 6318,05 zł‚, oprocentowanie zmienne 9,75% w skali roku, cał‚kowity koszt kredytu 818,05 zł‚ (w tym: opł‚ata za przyznanie limitu 55,00 zł‚, odsetki 536,25 zł‚, opł‚ata za prowadzenie konta Premium 226,80 (18.90) zł‚) okres kredytowania 12 miesi±…ce. Przez cał‚y okres kredytowania limit jest w peł‚ni wykorzystany, spł‚ata odsetek – miesięcznie w wysoko¶ci 44,69 zł‚, spł‚ata kapitał‚u jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysoko¶ci – 5 500,00 zł‚. Bank uzależnia przyznanie limitu w rachunku od oceny zdolno¶ci kredytowej Klienta. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 14.06.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 16,52%, cał‚kowita kwota kredytu: 28 865,58 zł‚ (bez kredytowanych kosztółw),oprocentowanie stał‚e: 9,99%, cał‚kowita kwota do zapł‚aty: 42 343,16 zł‚, cał‚kowity koszt kredytu: 13 477,58 zł‚ (w tym: prowizja: 3 932,49 zł‚, odsetki: 9 545,09 zł‚), 64 miesięcznych rat, w tym 63 równe miesięczne raty w wysoko¶ci / po: 661,61 zł‚, ostatnia rata: 661,73 zł‚. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 29.10.2018 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie. Ostateczne warunki kredytowania zależ±… od wiarygodno¶ci kredytowej klienta, daty wypł‚aty kredytu oraz daty pł‚atno¶ci pierwszej raty Przedstawione symulacje nie s±… ofert±… w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przyznanie kredytu uzależnione jest każdorazowo od pozytywnej oceny zdolno¶ci kredytowej wnioskuj±…cego.Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,18% dla cał‚kowitej kwoty limitu karty kredytowej Mastercard Travel w wysoko¶ci 5000 zł‚ (bez kredytowanych kosztów). Cał‚kowita kwota do zapł‚aty: 5370,78 zł‚, oprocentowanie zmienne: 9,90%, cał‚kowity koszt kredytu: 370,78zł‚ (w tym odsetki: 274,78 zł‚, miesięczna opł‚ata za kartę: 8 zł‚, tj. 96 zł‚ rocznie) przy zał‚ożeniu, że Posiadacz realizuje jedn±… operację bezgotówkow±… w wysoko¶ci 5000 zł‚ w dniu zawarcia umowy i spł‚aca j±… w 12 równych miesięcznych ratach w wysoko¶ci 447,57 zł‚. Bank uzależnia przyznanie limitu karty kredytowej od oceny zdolno¶ci kredytowej Klienta. Kalkulacja został‚a dokonana 20.05.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie.


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 13,61%, cał‚kowita kwota kredytu: 59 485,00 zł‚ (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie zmienne: 9,99%, cał‚kowita kwota do zapł‚aty: 105 982,08 zł‚, cał‚kowity koszt kredytu: 46 497,08 (w tym: prowizja 7 344,57 zł‚, odsetki: 39 152,51 zł‚, koszt ubezpieczenia: 0 zł‚), 120 równych miesięcznych rat w wysoko¶ci/po: 883,19 zł‚. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 01.03.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie. Ostateczne warunki kredytowania zależ±… od wiarygodno¶ci kredytowej klienta, daty wypł‚aty kredytu oraz daty pł‚atno¶ci pierwszej raty.


Usłłuugi bankowe ¶wiadczy: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

  • wy¶lij na Facebook
  • wy¶lij na Digg
  • wy¶lij na Twiter
  • wy¶lij na Stumble
  • wy¶lij na Blogger
  • wy¶lij na Wykop


Usługodawca - Totalmoney.pl sp. z o.o. - wła¶ciciel programu partnerskiego Money2Money

Centrum Finansów - Ranking banków. Porównujemy następuj±ce produkty finansowe: konta osobiste, konta firmowe, konta młodzieżowe, lokaty, konta dla MSP, karty kredytowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne, kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, oferty leasingu, kredyty dla firm, fundusze inwestycyjne, emerytury, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Pomagamy w wyborze produktów finansowych oferowanych przez najlepsze banki i instytucje finansowe takie jak: mBank, Inteligo, PKO Bank Polski, GE Money Bank Mieszkaniowy, Bank BPH, Bank Zachodni WBK, CitiBank Handlowy, Deutsche Bank, Bank Millennium, Open Finance, Multibank, Bank BPH Bank Hipoteczny, Krajowy Rejestr Długów, BRE Leasing, DomBank, Dom, Lukas Bank, Raiffeisen Bank, Bank Pocztowy, Fortis Bank, Santander Consumer PTF Bank. Wybierz produkt: kredyt mieszkaniowy